7 maart 2020: Nieuwjaars bijeenkomst

De botanische tuin in Leiden opent om 10:00 uur.
Om 10:30 zullen we beginnen met de ledenvergadering en daarop volgend een lezing van John van der Werf. De bijeenkomst is alleen te bezoeken voor betalende leden werkgroep Carnivora.

We weten niet of je een bijeenkomst in maart nog een nieuwjaars bijeenkomst mag noemen. We nodigen alle leden toch van harte uit voor onze traditionele (voorjaars) bijeenkomst aan het begin van het (voor)jaar, in de botanische tuin in Leiden.

Zoals altijd staan we even kort stil bij 2019. Ledenaantallen en de financiën. Daarna zal John van der Werf het woord nemen en een lezing geven over de inheemse vleesetende planten van Nederland. Na de lezing staat er een lekkere lunch klaar waarna in de middag er gelegenheid is de tuin te bezoeken.

Het is leden toegestaan planten mee te brengen om aan te bieden voor ruil en/of verkoop.