Bestuur

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Evenementenorganisatie:
Webmaster:
Redactie Nieuwsblad:
Zaadbank beheer:

John van der Werf
Felix Bokhorst
John van der Werf
John van der Werf
Felix Bokhorst
Bas Gieltjes
Felix Bokhorst
Bob Walberg