Over Carnivora

Werkgroep Carnivora is voor liefhebbers van vleesetende planten. Het doel van onze werkgroep is om deze interessante hobby voor een zo groot mogelijk publiek toegankelijk te maken. Middels deze website, de nieuwsbladen, evenementen en ledenbijeenkomsten willen we dit realiseren.

Carnivora werkt samen met andere vleesetende planten verenigingen, zodat de leden van Carnivora weten wat er leeft bij andere vleesetende planten verenigingen. Onder andere wordt samengewerkt met de Belgische vereniging Drosera.

Sinds 2000 wordt er elk jaar een bijeenkomst op Europees niveau georganiseerd; telkens door een andere vereniging in Europa. De eerste editie, in Bonn, was een enorm succes. Alle Europese vleesetende planten verenigingen bij elkaar op een bijeenkomst. Dit is een mooie gelegenheid om internationale contacten te maken. Elk jaar wordt er voor gezorgd dat er een aantal kramen zijn met verkoop van planten, veelal van internationale (amateur-) kwekers, waardoor het aanbod van planten zeer omvangrijk is. Ook hiervan houdt ons nieuwsblad en deze website (zie agenda) u op de hoogte.

Wat doet Carnivora voor u?

Er komt 3 keer per jaar (maart, juli en november) een nieuwsblad uit. Het nieuwsblad wordt door het bestuur en de leden gevuld met artikelen. De onderwerpen zijn o.a. plantbeschrijvingen, verzorgingstips, boekbesprekingen, evenementen-agenda, reisverslagen, adressen van internationale kwekers en nog veel meer.

Daarnaast zijn er minstens 2 keer per jaar ledenbijeenkomsten. De eerste is meestal in januari in de botanische tuin van Leiden. Bij deze ledenbijeenkomsten is er volop gelegenheid om de andere leden van Carnivora te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Ook is dit een mooie kans om planten, zaden en stekken te kopen of te verkopen. Ook het bestuur zorgt er voor dat er planten voor de verkoop zijn. Tevens is er bij iedere ledenbijeenkomst iemand die een presentatie geeft over vleesetende planten. De datum en tijd worden in het nieuwsblad en op de website vermeld. Ook wordt er elk jaar een ledenvergadering georganiseerd waar het afgelopen jaar wordt besproken en waarin de plannen voor het nieuwe jaar bekend worden gemaakt.

Naast de ledenbijeenkomsten worden er excursies naar bijvoorbeeld kwekers georganiseerd. Dit zijn veelal commerciële kwekers, waarbij bezoekers makkelijk planten kunnen aanschaffen. Informatie en de data hiervan wordt in het nieuwsblad geplaatst en zijn terug te vinden in de agenda op deze website.

 

Een stukje geschiedenis…

1986
De Werkgroep Carnivora wordt opgericht door een aantal liefhebbers van vleesetende planten.
De initiatiefnemers en bestuursleden zijn:
 
P. Velthuyzen            Voorzitter
H. Luhrs                   Secretaris
A.J. Drenth               Penningmeester
P. Maat                    Ledenadministratie
A. Vogel                   Redactie
F. Glas                     Zaadbank beheer
 
 
1987
Het eerste nieuwsblad komt uit en Art Vogel neemt de voorzittershamer over
 
1998   
Gert Hoogenstrijd komt het bestuur versterken.
 
2000
Wouter Noordeloos neemt de taken van Penningmeester en Ledenadministratie op zich.
 
2002
 
Hans Luhrs, Art Vogel, Gert Hoogenstrijd,en Peter Maat treden af als bestuursleden.
Van deze oud bestuursleden en deskundigen wordt tot op de dag van vandaag nog gebruik gemaakt. Voor ondersteuning op het redactionele vlak en samenwerking met de Leidse Hortus wordt met name een beroep gedaan op Hans Luhrs en Art Vogel.
Rogier van Loenen wordt Voorzitter en Hein Spijker treedt aan als Secretaris.
 
 
2004 
 
Sander de Haan versterkt het bestuur. Hij zal de website van Carnivora verder ontwikkelen.
Adrie van Tuyl voegt zich ook bij het bestuur en houdt zich bezig met de redactie van het nieuwsblad.
Ook Marcel van den Broek versterkt het team en neemt de secretaris taak over van Hein Spijker.
 
 
 
2005 
 
Rogier van Loenen neemt afscheid als voorzitter. Hij wordt tijdelijk opgevolgd door Adrie van Tuyl.
 
2006
 
Hein Spijker verlaat het bestuur. Hans Luhrs neemt de voorzittershamer voorlopig over van Adrie.
In 2006 versterkt John van der Werf het bestuur. Hij neemt het beheer van de zaadbank op zich. Door o.a. Een actief ruilbeleid met andere verenigingen neemt het aantal soorten sterk toe. In 2006 worden ook voor het eerst gemmae aangeboden via de zaadbank.
 
2007    
 
In 2007 verstrekt Martin Zevenbergen het bestuur. Hij zal ingewerkt worden als toekomstig opvolger van Adrie van Tuyl.
Ook René Kooijman komt het bestuur versterken en zal de taken van Sander overnemen als webmaster.
John krijgt er nog een taak bij; naast de zaadbank zal hij ook de penningen gaan doen van de werkgroep
 
2010
 
Door persoonlijke omstandigheden ziet Danny zich genoodzaakt enkele taken neer te leggen, deze worden verdeeld onder het bestaande bestuur.
John zal de ledenadministratie op zich nemen. Het beheer van de zaadbank draagt hij over op Wouter.
 
2011
 
Martin treed helaas terug uit het bestuur en laat zich opvolgen door Laurens Eggen. Het secretariaat combineren met andere bestuurstaken valt de bestuursleden toch zwaar en hebben ook daarom Remco van Geffen op kunnen nemen in het bestuur als nieuwe secretaris.